English (Google)

"Bądźcie zarazem uważni i rozluźnieni.
To ważna instrukcja dotycząca wglądu."

Maczik Labdron

Strony polskojęzyczne:

Strony angielskojęzyczne: