English (Google)

"Dzięki mocy oddania bedziesz w stanie
urzeczywistnić każdy wgląd."

IX Karmapa

Strony polskojęzyczne:

Strony angielskojęzyczne: