English (Google)

"Dharma nie będąca niczyją własnością
należy do najodważniejszych."

Przysłowie tybetańskie

Wizualizacja domku odosobnieniowego: