English (Google)

"Nie ma żadnej drogi do szczęścia.
To szczęście jest drogą."

Budda

Wizualizacja domku odosobnieniowego: