English (Google)

"Oddani przyjaciele to najlepsza rodzina."

Budda

Wizualizacja domku odosobnieniowego: