English (Google)

"Opuszczając to życie niczego nie możemy ze sobą zabrać – niczego za wyjątkiem naszych dobrych wrażeń w umyśle,szczęścia i rozwoju innych, którego byliśmy przyczyną, za wyjątkiem życzeń, przyjaźni i ludzkich wartości."
Lama Ole Nydahl

Jakakolwiek forma pracy z umysłem powinna prowadzić do doświadczenia jego naturalnej radości i wolności oraz nieustraszonej aktywności ciała, mowy i umysłu dla dobra wszystkich. Ten cel jest szczególnie istotny podczas odosobnień, ponieważ dzięki niemu rozwijamy podstawową uważność, tak istotną w życiu. Redukując rozproszenie większość ludzi będzie w stanie lepiej obserwować stany umysłu. W ten sposób mniej uwagi będą poświęcać przemijającym doświadczeniom i uczyć się właściwie je przekształcać.
Lama Ole i Hannah Nydahl

Medytując, powinniśmy być wolni od obaw, nadziei i niepokojów. Aby tak się stało wystarczy rozpoznać, że wszystkie stany umysłu są tylko umysłem. Spokojny umysł jest tym samym umysłem, co poruszony przez myśli. Gdy umysł jest poruszony przez myśli, także jest umysłem. Gdy jesteśmy świadomi jednego lub drugiego z tych stanów, to również jest to umysł. Nie warto więc czynić różnicy pomiędzy tymi dwoma stanami. Wszystkie myśli przechodzące przez umysł, czy uznajemy je za dobre czy złe są jedynie umysłem.
Gendyn Rinpocze

Medytacja bez oddania pozbawiona jest głowy,
Medytacja bez odwrócenia się od przywiązania nie ma nóg,
Podobnie ciało bez głowy i nóg nie jest zdolne do czegokolwiek.
IX Karmapa