English (Google)

"Nie ma żadnej drogi do szczęścia.
To szczęście jest drogą."

Budda

Obecnie istnieje możliwość odbycia odosobnienia korzystając z pokoi i gompy w budynku. W roku 2012 zamierzamy rozpocząć budowę pierwszego z pięciu domków odosobnieniowych.

Gompa Bartołty Wielkie