English (Google)

"Dzięki mocy oddania bedziesz w stanie
urzeczywistnić każdy wgląd."

IX Karmapa

Obecnie istnieje możliwość odbycia odosobnienia korzystając z pokoi i gompy w budynku. W roku 2012 zamierzamy rozpocząć budowę pierwszego z pięciu domków odosobnieniowych.

Gompa Bartołty Wielkie